NIEUWS

21.12.2022

Aangepaste uurregeling feestdagen

1.12.2022

Tijdelijk extra opsporing van RSV en influenza bij COVID-19 PCR zonder bijkomende kost voor de patiënt

8.11.2022

Sluitingsdag labo vrijdag 11 november

Op vrijdag 11 november (Wapenstilstand) is het labo gesloten.
2.11.2022

Nieuwe definitie categorie ‘I’

Hierbij informeren wij u over een belangrijke aanpassing; de definitie van de categorie 'I' in het antibiogram wordt gewijzigd. De wijziging wordt toegepast vanaf 03/11/2022 en heeft een impact op de interpretatie van de bacteriële gevoeligheidsbepalingen.
5.10.2022

Alfa-1-antitrypsine deficiëntie

24.08.2022

De ziekte van Lyme: diagnose, behandeling en preventie

De ziekte van Lyme of Lyme borreliose is een infectie veroorzaakt door Borrelia burgdorferi, een bacterie die wordt overgebracht door beten van geïnfecteerde teken. Ze manifesteert zich voornamelijk door huidaantasting, neurologische- en gewrichtsklachten.
10.08.2022

Sluiting O.L.V. Hemelvaart

Op maandag 15 augustus 2022 (O.L.V. Hemelvaart) is het labo gesloten. Voor dringende stalen kan u steeds beroep doen op onze wachtdienst via het gewone telefoonnummer.
8.08.2022

Gewijzigde diagnostiek Herpes simplex virus type 1/2 (HSV) en Varicella zoster virus (VZV)

Wegens een algemene productiestop bij de leveranciers, zijn de HSV en VZV antigeentesten niet langer meer beschikbaar. Voor het opsporen van het Herpes simplex/Varicella zoster virus kan u wel nog een moleculaire test (PCR) aanvragen.
28.07.2022

Acute hepatitis bij kinderen

Is de acute hepatitis het gevolg van een eerdere corona besmetting?
18.07.2022

Sluiting labo nationale feestdag

Op donderdag 21 juli 2022 (nationale feestdag) is het labo gesloten. Voor dringende stalen kan u steeds beroep doen op onze wachtdienst via het gewone telefoonnummer.
15.07.2022

Staalbewaring bij extreem warme temperaturen

Er worden de komende dagen extreme temperaturen verwacht, die nadelig kunnen zijn voor de kwaliteit van de stalen. Dit betekent dat we extra aandacht moeten geven aan de bewaar- en transportcondities van de stalen.
13.07.2022

HOMA 2-index: Vroegtijdige detectie van metabole aandoeningen

Om u te helpen vroegtijdig insulineresistentie te detecteren, zal vanaf 18 juli de HOMA2-index automatisch berekend en gerapporteerd worden telkens een nuchtere glucose en insuline aangevraagd wordt.
28.06.2022

COVID-19 update: Nieuwe corona subvariant BA.5

Op dit moment stellen we een duidelijke stijging van het aantal COVID-positieve gevallen vast in onze labo’s. Van de uitgevoerde testen is nu bijna 34% positief, een stijging van 4% in vergelijking met vorige week. Twee nieuwe Omikron subtypes (BA.4 en BA.5) liggen volgens Sciensano en de ECDC (European Centre of Disease Control) aan de basis van deze stijging.
16.06.2022

Bijscholing voor artsen: ‘Voeding op Voorschrift – Evidence Based voedingsadvies in de huisartsenpraktijk’ door Dr. Kathleen Van Aken

‘Let food be thy medicine and medicine be thy food’ wist Hippocrates al in 400 vC te vertellen. In het moderne geneeskundig model kreeg voeding nog maar weinig aandacht, maar de laatste decennia groeit het bewustzijn van de impact van voeding op ziekte en gezondheid.
2.06.2022

Sluiting Pinkstermaandag

Op maandag 6 juni 2022 (pinkstermaandag) is het labo gesloten.