AFNAME BLOED

Richtlijnen voor bloedafname

De waarde van een laboratoriumonderzoek hangt grotendeels af van de voorbereiding op de bloedafname.

Bloedprik

Een goede bloedafname gebeurt daarom best:

  • Nuchter
  • Na bedrust
  • Altijd op hetzelfde tijdstip van de dag
  • In dezelfde houding (zittend of liggend)

Deze factoren beïnvloeden mogelijk de analyseresultaten en hun interpretatie:

  • Nuchter betekent dat u minstens 8u en bij voorkeur 12u voor de afname niets gegeten of gedronken heeft (met uitzondering van water, (lichte) zwarte koffie of thee zonder suiker).
    Ook zware fysieke inspanningen en roken worden best vermeden.
  • Een ‘zware’, vetrijke maaltijd kan een bloedonderzoek volledig verstoren.
  • De kans bestaat dat u voor bepaalde onderzoeken een dieet dient te volgen. Dit gedurende de dagen die voorafgaan aan het onderzoek.
  • Frequent gebruik van geneesmiddelen oefent ook een impact uit op analyseresultaten.