RESERVATIE COVID-AFNAME

COVID-19 afspraken voor afnames van 14/6 tot en met 20/6

COVID-19 afspraken voor afnames vanaf 21/6

Veelgestelde vragen COVID

Hiervoor kan u terecht op www.mijngezondheid.belgie.be. U kan zich inloggen via ItsMe of met uw ID-lezer. Via deze website heeft u de mogelijkheid om de aanvraag elektronisch aan te vragen. Het systeem van de overheid zal controleren of u recht heeft op de 2 gratis testen. U zal automatisch de CTP-code (Corona Test Prescription Code) ontvangen. Met deze activatiecode kan u uw test reserveren in één van onze verschillende afnamelocaties.

Let op: Hou er rekening mee dat uw CTP-code maar een beperkte geldigheid heeft van 10 dagen. Uw afspraak vroeger inplannen is dus op eigen risico. Indien uw code niet geldig meer is op de datum van uw test, dan wordt de test niet meer terugbetaald.

Heeft u reeds een reservatie in 1 van onze afnamecentra? Dan kan u via de bevestigingsmail uw CTP-code alsnog toevoegen via ‘Afspraken beheren’.

Procedure: 

  • Klik op de knop ‘Afspraak beheren’
  • Klik vervolgens op ‘Afspraak aanpassen’
  • Vink het vakje ‘Ik beschik over een CTP-code’ aan
  • Vul in het veld ‘CTP-code’ je ontvangen code in
  • Klik rechts onderaan op ‘Opslaan’

Als jouw code geldig is dan zal u uw COVID-19 PCR test niet hoeven te betalen bij afname.

Vanaf 14 juni kan u zelf via onze website een afspraak inboeken voor een COVID-19 PCR afname. U krijgt bij de boeking de keuze uit ‘met CTP-code’ of ‘zonder CTP-code’. Vervolgens kan u een afnamecentrum zoeken in uw buurt.

Neem steeds uw identiteitskaart mee naar het afnamecentrum. Indien u over een CTP-code beschikt, gelieve deze ook bij de hand te hebben.

Indien u beschikt over een geldige CTP-code of een aanvraagformulier van een arts, dan hoeft u niet ter plaatse te betalen maar zal dit verlopen via uw mutualiteit (zie vraag 15).

Indien u niet beschikt over een CTP-code, gelieve ter plaatste te betalen, met voorkeur via Bancontact of Payconiq. Indien dit niet mogelijk is, kan u ook cash (gepast) betalen.

Let op: indien u zich laat testen dient u asymptomatisch te zijn (geen koorts, geen hoest,…). Heeft u symptomen? Neem dan contact op met uw huisarts. Gelieve de COVID-maatregelen te respecteren, dit wil zeggen dat u het afnamelokaal betreedt met een mondmasker en dat u uw handen ontsmet. Het mondmasker dient steeds opgehouden te worden tijdens de administratieve verwerking. Het mondmasker mag u enkel afnemen wanneer de verpleegkundige dit vraagt.

Ja, u kan hiervoor zonder aanvraagformulier bij ons terecht. We vertrouwen er in dit geval op dat uw gegevens juist werden ingeboekt door u bij de boeking via onze website. Is de boeking telefonisch gebeurd via een medisch secretaresse in het labo, controleer dan zeker bij de afname of uw gegevens juist zijn. Het is op basis van uw e-mailadres dat er een beveiligde mail via iPatient verstuurd wordt. Indien er een fout in uw e-mailadres staat, zal u geen resultaat bij gevolg ontvangen.

Meer info over reizen en bestemmingen vindt u terug op de website van Sciensano

Ja, reizigers die terugkeren uit een rode zone krijgen – indien ze als hoog risico werden ingedeeld na invullen van het formulier voor zelfbeoordeling – een “Corona Test Prescription Code” (CTP-Code) toegestuurd op hun GSM (Voor meer info: zie vraag 12). Hiermee kan u zich wenden naar een van onze afnamelocaties om een test te laten afnemen.

Meer info vindt u terug op de website van Sciensano.

U dient eerst en vooral de reisadviezen na te gaan om de situatie in het land van uw bestemming te kennen.

Meer info over reizen en bestemmingen vindt u terug op de website van Sciensano.

Voorbeeld volgens de richtlijnen van Griekenland volgens hun richtlijnen van 17/08/2020: Griekenland wenst bij aankomst in het land een reisattest met een negatief resultaat van de COVID-19 PCR test, uitgevoerd binnen de 72 uur voor aankomst.

Voorbeeld voor reis naar Griekenland volgens richtlijnen van augustus 2020
Ik vertrek op… Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Wanneer moet de afname voor COVID gebeuren? Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
In welke vestigingen kan ik terecht? Zie vraag 1 FAQ: Waar en wanneer kan ik een afname voor een COVID PCR test laten uitvoeren?

Indien er geen afnamecentrum in uw buurt beschikbaar is op de dag dat u moet langskomen voor een afname, dan gaat u op die dag best naar uw huisarts.

Het labo voert geen afnames uit op zondag.

Neen, u kan een afname voor een COVID-19 PCR test laten uitvoeren ofwel met een aanvraagformulier van een arts, ofwel met een geldige CTP-code. U kan ook steeds een COVID-19 PCR test laten uitvoeren op eigen vraag. Deze test wordt momenteel niet terugbetaald door uw mutualiteit (voor meer info: zie vraag 15). Van zodra de overheid beslist hoe de eventuele terugbetaling voor reizigers zal verlopen, passen wij onze website hieromtrent aan.

Het laboratorium streeft naar een antwoordtijd binnen 24u. In uitzonderlijke gevallen, zoals bij een enorme toename van het aantal aanvragen door een stijging van het aantal infecties, is het mogelijk dat resultaten toch vertraging oplopen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor resultaten die later gekend zijn.

Stalen van verschillende artsen en afnamecentra in Vlaanderen komen samen toe in onze laboratoria. Hierdoor kan het zijn dat de stalen van u en uw gezinslid op een verschillende batch geanalyseerd worden. Daardoor is het mogelijk dat het ene resultaat sneller gekend is dan het andere.

De COVID-19 PCR test wordt dagelijks uitgevoerd van maandag tot en met zondag, dag en nacht.

A. Afname met aanvraagformulier van de arts op met een CTP-Code: 
Het resultaat van uw COVID-19 PCR test wordt steeds gecommuniceerd naar de aanvragende arts. Bij staalafname kan u aan uw arts of verpleegkundige uw e-mailadres meedelen. Zo zal u bij aanmelding van uw staal in ons systeem een ontvangstbevestigingsmail krijgen. Wanneer uw resultaat gekend is zal u een tweede beveiligde mail ontvangen met uw persoonlijke code om uw rapport te raadplegen. U kan bovendien zelf de taal kiezen (NL/FR/E/D) waarin u het rapport wenst af te drukken door op de corresponderende vlag van het land te klikken. Denk eraan dat u voor een buitenlandse reis best een Engelstalige versie van uw rapport kiest.Van zodra gekend is uw COVID-19 PCR resultaat ook onmiddellijk te raadplegen via www.cozo.be
B. Afname op eigen vraag: 
Bij het boeken van een staalafname kan u uw e-mailadres ingeven. Bij staalontvangst in het labo krijgt u een ontvangstbevestiging per mail toegestuurd. Wanneer het resultaat gekend is, zal u deze kunnen consulteren zoals hierboven uitgelegd.

De Corona Test Prescription Code is een 16-cijferige code die per SMS wordt opgestuurd door het call center naar personen die bij voorrang moeten worden getest op besmetting met COVID-19, zoals hoog risico contacten van een besmet persoon of personen die uit het buitenland terugkeren naar België en gedurende de voorbij 14 dagen hebben verbleven in een rode zone. De Corona Test Prescription Code is steeds een code van 16 alfanumerieke posities (4 blokken bestaande uit cijfers en letters) en wordt in een SMS verzonden vanop het telefoonnummer 8811, met als bericht: Corona Test Prescription Code: xxxx xxxx xxxx xxxx Bewaar deze SMS. Conservez ce SMS. Bewahren Sie diese SMS auf. Opgelet: deze code wordt vaak verward met de Coronalert identificatiecode: dit is de 17-cijferige code weergegeven door de Coronalert app van de patiënt. 

Meer info over reizen en bestemmingen vindt u terug op de website van de Federale Overheid.

Indien uw arts op uw aanvraagformulier aangeeft dat u aan de gevalsdefinitie voldoet of u heeft een geldige CTP-Code, dan wordt de COVID-19 PCR test volledig terugbetaald door de mutualiteit. In alle andere gevallen bedraagt de kostprijs van een COVID-19 PCR test 50 euro. Van zodra de overheid beslist hoe de eventuele terugbetaling voor reizigers zal verlopen, passen we onze website hieromtrent verder aan.

1. Indien uw arts op uw aanvraagformulier aangeeft dat u aan de gevalsdefinitie voldoet of u beschikt over een geldige CTP-Code, wordt de COVID-19 PCR test volledig terugbetaald door de mutualiteit en hoeft u verder niets te doen.
2. Indien u zonder aanvraagformulier of geldige CTP-Code een afname laat uitvoeren in één van onze afnamecentra, dan dient u onmiddellijk te betalen bij de afname. Wij vragen u bij voorkeur om digitaal te betalen via een QR-code met de Payconiq of Bancontactapp.
3. In alle andere gevallen zal de factuur u opgestuurd worden per post, mail of Zoomit.

Richtlijnen omtrent het testen van kinderen kan u terugvinden op de pagina van Sciensano.

Informatie en reisadviezen per land vindt u op de website van FOD Buitenlandse Zaken.