U bent hier

Update | Praktische info met betrekking tot het SARS-CoV-2 (COVID-19) - analyses in eigen laboratorium

06-03-2020

Analyse van het SARS-CoV-2 (COVID-19) in eigen laboratorium

Het coronavirus is dezer dagen niet uit het nieuws weg te slaan.

Eind vorig jaar brak er in de regio Wuhan in China een epidemie uit met het nieuw coronavirus SARS-CoV-2. Zoals iedereen ondertussen weet, heeft het virus zich verspreid in andere landen, ook in België.

Om tegemoet te kunnen komen aan de vele aanvragen voor het opsporen van het SARS-CoV-2 virus zal het laboratorium vanaf 9 maart deze analyse in eigen beheer uitvoeren. Het betreft hier een screeningstest. Dit wil zeggen dat positieve stalen steeds nog geconfirmeerd zullen worden door het Nationaal Referentie Centrum (NRC).  

Praktisch:

  • AFNAME: Een nasofaryngeale afname met de eSwab fijne wisser of de eSwab nasofaryngeale wisser. Een keelwisser wordt niet aangeraden gezien de lagere gevoeligheid.
  • AANVRAAGFORMULIER: Vul het speciale aanvraagformulier in (zie bijlage onderaan dit bericht).
  • VERZENDING: Verpak de wisser dubbel: steek de wisser in een eerste zakje omwikkeld met absorberend materiaal (bijv. kleenex); steek het eerste zakje samen met het aanvraagformulier in een tweede zakje. Vermeld op de buitenkant van het zakje duidelijk COVID-19.
  • KOSTPRIJS: 29€
  • Stalen voor eventuele andere analyses dienen apart met een afzonderlijk aanvraagformulier ingestuurd te worden.
  • Indien u tevens de aanwezigheid van Influenza A en B of RSV wenst op te sporen kan dit via het reguliere aanvraagformulier aangevraagd worden, gelieve dan een tweede wisser af te nemen.
  • Een verdachte patiënt kan niet naar het laboratorium of een afnamecentrum van het labo gestuurd worden voor staalafname. Onze verpleegkundigen zijn niet opgeleid voor een nasofaryngeale afname.

Opmerking:

Voor patiënten die voldoen aan de gevalsdefinitie (https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx) kan u het staal ook meegeven met het aanvraagformulier voor het NRC met de duidelijk vermelding dat dit naar UZ Leuven dient gebracht te worden. Wij zorgen dan voor het transport.