U bent hier

Update | Analyses SARS-CoV-2 (COVID-19) in eigen laboratorium

23-03-2020

Omwille van de stijgende vraag naar de beschikbaarheid van een test voor het aantonen van COVID-19 antilichamen in bloed (IgM/IgG) geven we u hierbij een stand van zaken:

Op dit ogenblik is er geen test voor het aantonen van antilichamen in bloed beschikbaar. Het is onduidelijk wanneer die beschikbaar zal zijn. Wel zijn er recent enkele sneltesten op basis van de detectie van antilichamen in bloed op de markt verschenen. Omwille van de ondermaatse analytische performantie van deze testen is er bij hoogdringendheid op 18/03/2020 een KB gepubliceerd dat de distributie van deze testen in België voor een termijn van 6 maanden na inwerkingtreding van het KB verbiedt. Het gebruik van deze sneltesten raden we dan ook ten stelligste af.

De enige gevalideerde test voor de diagnose van COVID-19 spoort het virus zelf op, met name de COVID-19 PCR test op nasopharyngeale wissers. De responstijden voor de analyse van COVID-19 analyses zijn terug genormaliseerd. Door het tekort aan nasopharyngeale wissers worden ook standaard wissers/ roze e-swabs (keelwissers) of MRSA wissers voor analyse aanvaard

Er is momenteel nog onduidelijkheid over de terugbetaling van de COVID-19 PCR test. Volgens de laatste berichten zou terugbetaling worden voorzien in geval van stalen waarvoor aan de gevalsdefinitie voldaan werd. Gezien de frequente wijziging van de gevalsdefinitie tijdens de afgelopen periode is het ons niet duidelijk hoe dit in de praktijk zal bepaald worden.

Er bestaat ook verwarring over welke meldingen in het kader van positieve COVID-19 resultaten dienen te gebeuren door labo’s en huisartsen aan Zorg en Gezondheid. Enkel de volgende gevallen dienen nog gemeld te worden:

  • Overlijdens veroorzaakt door COVID-19
  • COVID-19 gevallen in residentiële gemeenschappen (oa. WZC)

Bevestigde gevallen bij zorgpersoneel dienen niet langer gemeld te worden, tenzij ze deel uitmaken van een cluster (cfr. residentiële gemeenschappen). Voor de melding dienen de kennisgevingsformulieren niet meer ingevuld te worden. Enkel een kopie van de labo aanvraag volstaat.

We houden u verder op de hoogte over nieuws in verband met COVID-19 diagnostiek.