U bent hier

Update | Analyses COVID-19: Nieuwe methode voor het meten van de SARS-CoV-2 S-antistoffen

05-02-2021

Vanaf 8 februari implementeren we een nieuwe methode voor het meten van de SARS-CoV-2 antistoffen.
Deze nieuwe assay genereert dezelfde informatie van de vorige test, maar is tevens indicatief voor de immuunstatus van de patiënt zowel na doormaken van een natuurlijke infectie als post-vaccinatie.

Onze huidige test is een kwalitatieve assay die antistoffen gericht tegen het nucleocapside-eiwit van het virus detecteert (SARS-CoV-2 N-antistoffen). Deze immuunglobulinen zijn de handtekening van een doorgemaakte infectie doch correleren onvoldoende met de immuunstatus bij de patiënt. Ze zijn dus vermoedelijk geen neutraliserende antistoffen.
Een bijkomende tekortkoming is dat er na vaccinatie (met de door de Europees goedgekeurde vaccins) geen seroconversie van N-antistoffen optreedt wat de follow-up onmogelijk maakt.   
 
De nieuwe methode (SARS-CoV-2 S-antistoffen) is een kwantitatieve test die de totale antistoffen (IgM, IgG, IgA) tegen het Spike-eiwit van SARS-CoV-2 bepaalt. Deze laatste gebruikt het virus om via binding met de ACE-2-receptor de humane cellen binnen te dringen. Antistoffen gericht tegen het receptor bindend gedeelte (RBD) van het Spike-eiwit zijn in staat dit te bemoeilijken.
De nieuwe test maakt gebruik van recombinant RBD om die antistoffen te kwantificeren (uitgedrukt in IU/ml). Hier is er dus wel een correlatie met de immunisatiegraad en de concentratie aan neutraliserende antistoffen van de patiënt.
 
Het serologische verloop van de N- en S-antistoffen is identiek waarbij de seroconversie optreedt ten laatste 2 weken na het begin van de symptomen.
De huidige op nucleïnezuur (mRNA en DNA) gebaseerde vaccins coderen voor Spike-eiwitten en zullen bijgevolg aanleiding geven tot seroconversie van deze S-antistoffen. Deze seroconversie zou tevens 2 weken na de eerste geslaagde vaccinatie optreden. Op dit moment ontbreken nog de gegevens die toelaten om op basis van de bekomen titers te voorspellen gedurende welke tijdsduur de bekomen immuniteit zal aanhouden. Zodra deze gegevens beschikbaar zijn, zullen we dit rapporteren.
Onder deze link vindt u een illustratie van de werking van een mRNA-vaccin (Pfizer-BioNTech, Moderna).

Het huidige aanvraagformulier kan nog gebruikt worden voor het aanvragen van deze nieuwe test. Nieuwe aanvraagformulieren zijn te bestellen via MyTools.