U bent hier

Update: 2019-nCoV

28-01-2020

Informatie, gevalsdefinitie, maatregelen en procedure voor het opsporen van Coronavirussen

Reizigers die tijdens de reis of binnen twee weken na terugkeer uit Wuhan symptomen zoals koorts en moeilijke ademhaling ontwikkelen, worden geadviseerd telefonisch contact op te nemen met een arts en hun reis te vermelden.

Het is enkel aangewezen laboratoriumtesten uit te voeren voor de investigatie van een “mogelijk geval van 2019-nCoV infectie”.

Definitie “mogelijk geval van 2019-nCoV infectie”:

Elke persoon met een ernstige acute luchtweginfectie met klinische of radiologische tekens van pneumonie é​n 

  • hetzij een reisgeschiedenis in China in de 14 dagen voor het begin van de symptomen
  • hetzij een nauw contact met een laboratorium bevestigd geval van 2019-nCoV in de 14 dagen voor het begin van de symptomen

Labotesten worden uitgevoerd door het Nationaal Referentie Centrum Respiratoire Pathogenen (UZ Leuven) en enkel na voorafgaand telefonisch contact (016/34.40.06 of 0475/51.01.58) met bespreking van de case.

De af te nemen stalen zijn bloedstaal (serum) + orofaryngeale of nasofaryngeale swab.

Klik hier voor het aanvraagformulier.

Te nemen maatregelen bij de veronderstelling van een “mogelijk geval van 2019-nCoV infectie”:

  1. Isoleer de patiënt en laat hem/haar een chirurgisch masker dragen.
  2. Neem zo spoedig mogelijk contact op met de arts infectieziektebestrijding uit uw provincie. Deze zal samen met u het geval evalueren en over de te nemen maatregelen beslissen.
    Telefoonnummers infectieziektebestrijding:

Via deze link vindt u recente informatie verspreid door Sciensano.

De verspreiding van het 2019-nCoV is op te volgen op deze kaart.