U bent hier

Mijngezondheid

20-06-2018

Het digitaal overheidsportaal Mijngezondheid verleent u toegang tot alle gezondheidsgegevens die elektronisch beschikbaar zijn voor u, zodat u uw gezondheid mee in eigen handen kan nemen.
‘Mijngezondheid’ wordt ook wel Personal Health Viewer genoemd.

Het portaal biedt u via één poort toegang tot:

  • medische informatie die zorgverleners (uw huisarts, uw artsen in het ziekenhuis, uw apotheker …) elektronisch bewaren en delen
  • informatie van overheidsinstellingen en uw ziekenfonds (bijv. over terugbetalingen)
  • informatie over patiëntenverenigingen via de website van het Vlaams Patiëntenplatform

Op 'Mijn gezondheid' kan u doorklikken naar onder andere de samenvatting van uw dossier bij uw huisarts en gegevens uit de ziekenhuizen. Ook gegevens over de registratie als orgaandonor en wilsverklaringen zijn hierop te consulteren.

Om de informatie te kunnen doorkrijgen moet u als patiënt uw geïnformeerde toestemming geven hiervoor. Door u aan te melden op het platform via uw eID of itsme wordt uw privacy streng bewaakt.

Het doel is dat u dankzij 'Mijn gezondheid' uw gezondheidstoestand beter kan begrijpen, waardoor u bewustere keuzes kan maken over mogelijke behandelingen. Daarnaast zal ook de uitwisseling van informatie tussen de verschillende zorgverleners vlotter verlopen. Zo zal uw huisarts kunnen zien welke onderzoeken u allemaal heeft laten doen in de ziekenhuizen, bij welke specialisten enzovoort.

De komende maanden wordt het aanbod op het portaal nog stelselmatig uitgebreid. Zo zal u hier op termijn ook uw elektronisch voorschrift voor een geneesmiddel kunnen terugvinden, of informatie over uw deelname aan screeningsprogramma's van de overheid.