U bent hier

Belangrijke wijzigingen vanuit het labo omtrent GDPR

24-05-2018

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of in het Engels General Data Protection Regulation, afgekort “GDPR”) van toepassing zijn in de gehele Europese Unie. Deze
verordening brengt enkele belangrijke wijzigingen met zich mee met betrekking tot de reeds bestaande Belgische wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

In deze nieuwsbrief lichten we een aantal belangrijke wijzigingen toe vanuit het laboratorium: deze houden ondermeer een update in van ons digitaal platform “MyLab”. Deze update zal uitgevoerd worden op zondag 27 mei in de voormiddag. Gelieve er rekening mee te houden dat als gevolg hiervan MyLab gedurende korte periodes onbereikbaar zal zijn.

1. Paswoordbeleid MyLab

Om de gegevens van uw patiënten nog beter te beveiligen, zal het laboratorium u in de loop van 2018 vragen uw paswoord te wijzigen in MyLab. Om te vermijden dat uw paswoord kan gekraakt worden, dient het paswoord als volgt opgesteld te worden: minstens 8 karakters lang, met minstens 1 hoofdletter en 1 cijfer. Paswoorden mogen geen repetitieve onderdelen bevatten.

Wij zullen u tijdig verwittigen wanneer u uw paswoord moet wijzigen, en u zal hiervoor 30 dagen de tijd krijgen. Indien u hierbij hulp wenst, kan u naar het laboratorium bellen. Wij zullen u met plezier verder helpen. Indien MyLab gekoppeld is aan uw medisch pakket, moeten wij ook een kleine wijziging doorvoeren bij wijziging van het paswoord.  Ook hiervoor kan u ons contacteren. De aanpassingen van het paswoord van het medisch pakket kan IT enkel uitvoeren binnen de werkuren, van 8u-17u.

Indien u uw paswoord vergeten bent, kan u vanaf 27 mei zelf een reset van uw paswoord aanvragen via onze website met de knop ‘paswoord vergeten’. Via e-mail ontvangt u dan een tijdelijk paswoord waarmee u kan inloggen; u dient daarna
onmiddellijk uw paswoord te veranderen. Mocht u na aanvraag van een paswoord reset, niet binnen de 15 minuten deze e-mail ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met het laboratorium. U kan vanaf 27 mei controleren of het laboratorium uw correct e-mailadres heeft, onder het knopje MySettings van MyLab.  Indien uw e-mailadres niet correct is, of indien u paswoord reset e-mails wil ontvangen op een persoonlijk e-mailadres in plaats van het algemeen e-mailadres van uw praktijk, kan u uw e-mailadres zelf wijzigen in MyLab via MySettings.

2. E-mailverkeer

Uitwisseling van medische gegevens via digitale weg dient zo veilig mogelijk te gebeuren. De Orde en Domus Medica raden ten stelligste af om rapporten via e-mail te versturen. U kan patiënt-resultaten op een veilige manier raadplegen op het online platform MyLab. Voor inzage van de patiënt in zijn of haar medisch dossier kan u verwijzen naar het HUB-METAHUB systeem. De patiënt kan daar, via zijn of haar e-ID, de gegevens raadplegen. U dient de patiënt daar enkel éénmalig toelating toe te verlenen.

3. Controle identiteit

Wanneer u naar het laboratorium belt om resultaten op te vragen, is het mogelijk dat wij uw identiteit controleren als extra beveiligings-maatregel. Dit kan bijvoorbeeld door het opvragen van uw RIZIV nummer.

 

4. Aanvraagformulier

In de rechter bovenhoek op het aanvraag-formulier kan u aangeven of u een kopie aan patiënt wil. Indien dit gewenst is, raden we u aan om op het aanvraagformulier het correcte adres van de patiënt te vermelden zodat dit rapport met de post bezorgd kan worden. Zoals hierboven  vermeld kan de patiënt, mits uw toelating, tevens zijn of haar resultaten raadplegen op het HUB-METAHUB systeem. We raden ten stelligste af om dit rapport via e-mail aan de patiënt te laten bezorgen.